تبلیغات
مهندسی برق دانشگاه آزاد مسجدسلیمان - حکمت 51 تا 100
***به وبلاگ مهندسی برق دانشگاه آزاد مسجدسلیمان خوش آمدید*** چکیده پروژه کارشناسی کل گرایشهای برق*** لطفا پس از مشاهده مطالب ارائه شده نظر خود را مطرح کنید*** ترس از وارد شدن در هر کار، شکست را به همراه دارد***


بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 17 دی 1390
حکمت ،گمشده مؤمن است ، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد.

حکمت51: عیب تو تا آن گاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است .

حکمت52: سزاوار ترین مردم به عفو کردن ، تواناترینشان به هنگام کیفر دادن است .

حکمت53: سخاوت آن است که تو آغاز کنى ، زیرا آنچه با درخواست داده مى شود یا از روى شرم و یا از بیم شنیدن سخن نا پسند است .

حکمت54 : هیچ ثروتى چون عقل ، و هیچ فقرى چون نادانى نیست . هیچ ارثى چون ادب ، و هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست .

حکمت55 : شکیبایى دو گونه است : شکیبایى بر آنچه خوش نمى دارى و شکیبایى در آنچه دوست مى داری.

حکمت56 : ثروتمندى در غربت ، چون در وطن بودن و تهیدستى در وطن ، غربت است.

حکمت57 : قناعت ، ثروتى است پایان نا پذیر .

حکمت58 : ثروت ، ریشة شهوت هاست.

برای مشاده ادامه مقاله روی "ادامه مطلب" كلیك كنید...


 

حکمت59 : آن که تو را هشدار داد ، چون کسى است که مژده داد.

حکمت60 : زبان تربیت نشده ، درنده اى است که اگر رهایش کنى مى گزد.

حکمت61 : نیش زن شیرین است .

حکمت62: چون تو را ستودند ، بهتر از آنان ستایش کن ، و چون به تو احسان کردند ، بیشتر از آن ببخش ، به هر حال پاداشِ بیشتر از آنِ آغاز کننده است .

حکمت63: شفاعت کننده چونان بال و پُر در خواست کننده است.

حکمت64 : اهل دنیا سوارانى در خواب مانده اند که آنان را مى رانند.

حکمت65 : از دست دادن دوستان غربت است .

حکمت66: از دست دادن حاجت بهتر از درخواست کردن از نا اهل است.

حکمت67 : از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن ، از آن کمتر است.

حکمت68 : عفّت ورزیدن زینت فقر ، و شکر گزارى زینت بى نیازى است.

حکمت69 : اگر به آن چه که مى خواستى نرسیدى ، از آنچه هستى نگران مباش.

حکمت70 : نادان را یا تُندرو و یا کُند رو مى بینی.

حکمت71 : چون عقل کامل گردد ، سخن اندک شود.

حکمت72 : دنیا بدن ها را فرسوده و آرزوها را تازه مى کند ، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز مى سازد ، کسى که به آن دست یافت خسته مى شود ، و آن که به دنیا نرسید رنج مى برد.

حکمت73 : کسى که خود را رهبر مردم قرار داد ،باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد ، خود را بسازد ، و پیش از آن که به گفتار تربیت کند ، با کردار تعلیم دهد ، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوار تر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.

حکمت74 : انسان با نَفَسى که مى کشد ، قدمى به سوى مرگ مى رود .

حکمت75 : هر چیز که شمردنى است پایان مى پذیرد ، و هر چه را که انتظار مى کشیدى ، خواهد رسید.

حکمت76 : حوادث اگر همانند یکدیگر بودند ، آخرین را با آغازین مقایسه و ارزیابى مى کنند .

حکمت77 : (ضرار بن ضمرة ضبایى از یاران امام به شام رفت بر معاویه وارد شد . معاویه از او خواست از حالات امام بگوید ، گفت على [علیه السلام] را در حالى دیدم که شب ، پرده هاى خود را افکنده بود ، و او در محراب ایستاده ، محاسن را به دست گرفته ، چون مار گزیده ، به خود مى پیچید ، و محزون مى گریست و مى گفت :) اى دنیا !!! اى دنیاى حرام ! از من دور شو ، آیا براى من خود نمایى مى کنى ؟ یا شیفتة من شده اى تا روزى در دل من جاى گیرى ؟ هرگز مباد! غیر مرا بفریب ، که مرا در تو هیچ نیازى نیست ، تو را سه طلاقه کرده ام ، تا بازگشتى نباشد ، دوران زندگانى تو کوتاه ، ارزش تو اندک و آرزوى تو پُست است . آه از توشة اندک ، و درازى راه ، و دورى منزل ، و عظمت روز قیامت !

حکمت78 : در جواب مرد شامى فرمود : ( مرد شامى پرسید آیا رفتن ما به شام ، به قضا و قدر الهى است ؟ امام با کلمات طولانى پاسخ او را داد ، که برخى از آن را برگزیدیم.)
واى بر او ! شاید قضاء لازم ، و قَدُر حُتمى را گمان کرده اى ؟ اگر چنین بود ، پاداش و کیفر ، بشارت و تهدید الهى ، بیهوده بود ! خداوند سبحان ! بندگان خود را فرمان داد در حالى که اختیار دارند ، و نهى فرمود تا بترسند ، احکام آسانى را واجب کرد ، و چیز دشوارى را تکلیف نفرمود ، و پاداش اعمال اندک را فراوان قرار داد با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد ، و با اکراه و اجبار اطاعت نمى شود ، و پیامبران را به شوخى نفرستاد ، و فرو فرستادن کُتُب آسمانى براى بندگان بیهوده نبود . و آسمان و زمین و آنچه را در میانشان است بى هدف نیافرید.

حکمت79 : حکمت را هر کجا که باشد ، فراگیر ، گاهى حکمت در سینه منافق است بى تابى کند تا بیرون آمده و با همدمانش در سینة مؤمن آرام گیرد.

حکمت80 : حکمت ،گمشدة مؤمن است ، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد.

حکمت81 : ارزش هر کس به مقدار دانایى و تخصّص اوست .

حکمت82 : شما را به پنج چیز سفارش مى کنم که اگر براى آن ها شتران را پر شتاب برانید و رنج سفر را تحمل کنید سزاوار است : کسى از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از یکى سؤال کردند و نمى داند ، شرم نکند و بگوید نمى دانم ، و کسى در آموختن آنچه نمى داند شرم نکند و بر شما باد به شکیبایى که شکیبایى ، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایى چونان بدن بى سر ، ارزشى ندارد.

حکمت83 : (به شخصى که در ستایش امام افراط کرد ، و آنچه در دل داشت نگفت).
فرمود : من کمتر از آنم که بر زبان آوردى ، و برتر از آنم که در دل داری.

حکمت84 : باقیماندگان شمشیر و جنگ ، شماره شان با دوام تر ، و فرزندانشان بیشتر است .

حکمت85 : کسى که از گفتن "نمى دانم" روى گردان است ، به هلاکت و نابودى مى رسد.

حکمت86 : اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است .

حکمت87 : در شگفتم از کسى که مى تواند استغفار کند و نا امید است.

حکمت88 : (امام باقر [علیه السلام] از حضرت امیر المؤمنین [علیه السلام] نقل فرمود :)
دو چیز در زمین مایة امان از عذاب خدا بود : یکى از آن دو برداشته شد ، پس دیگرى را دریابید و بدان چنگ زنید ، اما امانى که برداشته شد رسول خدا (ص) بود و امان باقیمانده ، استغفار کردن است که خداى بزرگ به رسول خدا فرمود :
" خدا آنان را عذاب نمى کند در حالى که تو در میان آنانى ، و عذابشان نمى کند تا آن هنگام که استغفار مى کنند."

حکمت89 : کسى که میان خود و خدا را اصلاح کند ، خداوند میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد، و کسى که امور آخرت را اصلاح کند ، خدا امور دنیاى او را اصلاح خواهد کرد ، و کسى که از درون جان واعظى دارد ، خدا را بر او حافظى است .

حکمت90 : فقیه کامل کسى است که مردم را از آمرزش خدا مأیوس ، و از مهربانى او نومید نکند و از عذاب ناگهانى خدا ایمن نسازد.

حکمت91 : همانا این دل ها همانند بدن ها افسرده مى شوند ، پس براى شادابى دل ها ، سخنان زیباى حکمت آمیز را بجویید.

حکمت92 : بى ارزش ترین دانش ، دانشى است که بر سر زبان است ، و برترین علم ، علمى است که در اعضا و جوارح آشکار است.

حکمت93 : فردى از شما نگوید ک خدایا از فتنه به تو پناه مى برم ، زیرا کسى نیست که در فتنه اى نباشد، لکن آن که مى خواهد به خدا پناه بُرد ، از آزمایش هاى گمراه کننده پناه ببرد ؛ همانا خداى سبحان مى فرماید:
" بدانید که اموال و فرزندان شما فتنه شمایند "
معنى این آیه این است که خدا انسان ها را با اموال و فرزندانشان مى آزماید ، تا آن کس که از روزى خود نا خشنود ، و آن که خرسند است ، شناخته شوند ، گرچه خداوند به احوالاتشان از خودشان آگاه تر است ، تا کردارى که استحقاق پاداش یا کیفر دارد آشکار نماید چه آن که بعضى مردم فرزند پسر را دوست دارند و فرزند دختر را نمى پسندند و بعضى دیگر فراوانى اموال را دوست دارند و از کاهش سرمایه نگرانند.

حکمت94 : ( از امام پرسیدند "خیر" چیست ؟ فرمود: )
خوبى آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود ، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشى ، پس اگر کار نیکى انجام دهى شکر خدا به جاى آورى ، و اگر بد کردى از خدا آمرزش خواهى . در دنیا جز براى دو کس خیر نیست:
یکى گناهکارى که با توبه جبران کند ، و دیگر نیکوکارى که در کارهاى نیکو شتاب ورزد.

حکمت95 : هیچ کارى با تقوا اندک نیست ، و چگونه اندک است آنچه که پذیرفته شود؟

حکمت96 : نزدیک ترین مردم به پیامبران ، دانا ترین آنان است ، به آنچه که آورده اند.

حکمت97 : (صداى مردى از حروراء را شنید که نماز شب مى خواند و قرآن تلاوت مى کرد.)
فرمود : خوابیدن همراه با یقین ، برتر از نمازگزاردن با شک و تردید است.

حکمت98 : چون روایتى را شنیدید ، آن را بفهمید عمل کنید ، نه فقط بشنوید و نقل کنید ، زیرا راویان علم فراوان و عمل کنندگان آن اندکند.

حکمت99 : ( شنید که شخصى گفت انا لله و انا الیه راجعون )
این سخن ما که مى گوییم ، ما همه از آنِ خداییم ، اقرارى است به بندگى و اینکه مى گوییم " بازگشت ما به سوى اوست " اعترافى است به نابودى خویش.

حکمت100 : ( آنگاه که گروهى او را ستایش کردند فرمود : )
بار خدایا تو مرا از خودم بهتر مى شناسى ، و من خود را بیشتر از آنان مى شناسم ، خدایا مرا از آنچه اینان مى پندارند ، نیکوتر قرار ده ، و آنچه را نمى دانند بیامرز.
طبقه بندی: احادیث گرانبهای امام علی (ع)، 
ارسال توسط ایمان حافظی
آرشیو مطالب
نظرسنجی اساتیدبرق
لطفا استاد مورد علاقه خودتان را انتخاب کنید...؟

صفحات وبلاگ
پیوند های روزانه

امکانات جانبی
ابتدا نیت کنید سپس با ذکر سه صلوات کلیک کنید

از این بازی اعتیادآور آنلاین لذت ببرید
بازی آنلاین فرودگاه

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار