تبلیغات
مهندسی برق دانشگاه آزاد مسجدسلیمان - حکمت 201 تا 250
***به وبلاگ مهندسی برق دانشگاه آزاد مسجدسلیمان خوش آمدید*** چکیده پروژه کارشناسی کل گرایشهای برق*** لطفا پس از مشاهده مطالب ارائه شده نظر خود را مطرح کنید*** ترس از وارد شدن در هر کار، شکست را به همراه دارد***


بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 17 دی 1390

 گروهى خدا را به امید بخشش پرستش کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگذارى پرستیندند و این پرستش آزادگان است. امام علی (ع)

حکمت 201: با هر انسان دو فرشته است که او را حفظ مى کنند، و چون تقدیر الهى فرا رسد، تنهایش مى گذارند که همانا زمان عمر انسان ، سپرى گشته است.

حکمت202 : (طلحه و زبیر خدمت امام آمدند و گفتند با تو بیعت کردیم که ما در حکومت شریک تو باشیم ، فرمود)
نه هرگز! بلکه شما در نیرو بخشیدن ، و یارى خواستن شرکت دارید، و دو یاورید به هنگام ناتوانى و درماندگى در سختى ها.

حکمت203 : اى مردم ! از خدایى بترسید که اگر سخنى گویید مى شنود ، و اگر پنهان دارید مى داند، و براى مرگى آماده باشید که اگر از آن فرار کنید شما را مى یابد، و اگر بر جاى خود بمانید شما را مى گیرد ، و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد.

برای مشاده ادامه مقاله روی "ادامه مطلب" كلیك كنید...

حکمت204 : ناسپاسى مردم تو را از کار نیکو باز ندارد، زیرا هستند کسانى ، بى آن که از تو سودى برند تو را مى ستایند، چه بسا ستایش اندک آنان براى تو ، سودمندتر از ناسپاسى ناسپاسان باشد (و خداوند نیکوکاران را دوست دارد).

حکمت205 : هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پر مى شود جز ظرف دانش که هر چه در آن جاى دهى ، وسعتش بیشتر مى شود.

حکمت206 : نخستین پاداش بردبار از بردبارى اش آن که مردم در برابر نادان ، پشتیبان او خواهند بود.

حکمت207 : اگر بردبار نیستی، خود را به بردبارى بنماى ، زیرا اندک است که خود را همانند مردمى کند و از جملة آنان به حساب نیاید.

حکمت208 : کسى که از خود حساب کشد ، سودى مى برد، و آن که از خود غفلت کند زیان مى بیند ، و کسى که از خدا بترسد ایمن باشد، و کسى که عبرت آموزد اگاهى یابد، و آن که آگاهى یابد مى فهمد ، و آن که بفهمد دانش آموخته است!.

حکمت209 : دنیا پس از سرکشی، به ما روى مى کند ، چونان شتر مادة بدخو که به بچه خود مهربان گردد.(سپس این آیه را خواند)
"و اراده کردیم که بر مستضعفین زمین، منّت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت ها گردانیم".

حکمت210 : از خدا بترسید ، ترسیدن انسان وارسته اى که دامن به کمر زده و خود را آماده کرده ، و در بهره بردن از فرصت ها کوشیده ، و هراسان در اطاعت خدا تلاش کرده ، و در دنیاى زودگذر ، و پایان زندگى و عاقبت کار، به درستى اندیشیده است!.

حکمت211 : بخشندگى ، نگاهدارندة آبروست ، و شکیبایى با مصیبت هاى شب و روز و آن کس که با رأى خود احساس بى نیازى کند به کام خطرها افتد ، شکیبایى با مصیبت هاى شب و روز پیکار کند ، و بى تابی، زمان را در نابودى انسان یارى دهد ، و برترین بى نیازى ترک آروزهاست، و چه بسا عقل که اسیر فرمانروایى هوس است؛ حفظ و به کار گیرى تجربه رمز پیروزى است، و دوستى نوعى خویشاوندى به دست آمده است ، و به آن کس که به ستوده آمده و توان تحمل ندارد اعتماد نکن.

حکمت212 : خود پسندى یکى از حسودان عقل است.

حکمت213 : چشم را از سختیِ خوار و خاشاک و رنج ها فروبند تا همواره خشنود باشی.

حکمت214 : کسى که درخت شخصیت او نرم و بى عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است.

حکمت215 : اختلاف نابود کنندة اندیشه است.

حکمت216 : کسى که به نوایى رسید تجاوز کار شد.

حکمت217 : در دگرگونى روزگار، گوهر شخصیت مردان شناخته مى شود.

حکمت218 : حسادت بر دوست، از آفات دوستى است.

حکمت219 : قربانگاه اندیشه ها ، زیر برق آرزوهاست.

حکمت220 : داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان ، دور از عدالت است.

حکمت221 : بدترین توشه براى قیامت ، ستم بر بندگان است.

حکمت222 : خود را به بى خبرى نمایاندن از بهترین کارهاى بزرگواران است.

حکمت223 : آن کس که لباس حیاء بپوشد، کسى عیب او را نبیند.

حکمت224 : با سکوت بسیار ، وقار انسان بیشتر شود، و با انصاف بودن ، دوستان را فراوان و با بخشش ، قدر و منزلت انسان بالا رود، و با فروتنى ، نعمت کامل شود، و با پرداخت هزینه ها، بزرگى و سرورى ثابت گردد، و روش عادلانه ، مخالفان را در هم شکند ، و با شکیبایى در برابر بى خرد، یاران انسان زیاد گردند.

حکمت225 : شگفتا که حسودان از سلامتى خود غافل مانده اند!!.

حکمت226 : طمعکار همواره زبون و خوار است.

حکمت227 : (در مورد ایمان پرسیدند).
جواب: ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان عمل با اعظاء و جوارح استوار است.

حکمت228 : کسى که از دنیا اندوهناک مى باشد، از قضاء الهى خشمناک است، و آن کس که از مصیبت وارد شده شِکْوه کند از خدا شکایت کرده، و کسى که نزد توانگرى رفته و به خاطر سرمایه اش برابر او فروتنى کند ، دو سوم دین خود را از دست داده است، و آن کس که قرآن بخواند و وارد آتش جهنم شود حتماً از کسانى است که آیات الهى را بازیچه قرار داده است ، و آن کس که قلب او با دنیا پرستى پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است، اندوهى رها نشدنى ، و آرزوئى نایافتنی.

حکمت229 : آدمى را قناعت براى دولتمندى ، و خوش خلقى براى فراوانى نعمت ها کافى است .( از امام سؤال شد تفسیر آیه ، فَلْنُحْیَینه حیاة طیّبة چیست؟ فرمود) آن زندگى با قناعت است.

حکمت230 : با آن کس که روزى به او روى آورده شراکت کنید که او توانگرى را سزاوار تر، و روى آمدن روزگار خویش را شایسته تر است.

حکمت231 : (در تفسیر آیه 90 سوره نحل "خدا به عدل و احسان فرمان مى دهد" فرمود) عدل ، همان انصاف ، و احسان، همان بخشش است.

حکمت232 : آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستى بلند پاداش گیرد.

حکمت233 : (به فرزندش امام مجتبى (ع) فرمود) کسى را به پیکار دعوت نکن ، اما اگر تو را دعوت به نبرد خواندند بپذیر، زیرا آغازگر پیکار تجاوزکار شکست خورده است.

حکمت234 : برخى از نیکوترین خلق و خوى زنان، زشت ترین اخلاقى مردان است، مانند تکبر ، ترس ، بخل : هرگاه زنى متکبر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمى دهد ، و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ مى کند، و چون ترسان باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مى گیرد.

حکمت235 : (به امام گفتند، عاقل را به ما بشناسان ، پاسخ داد:) خردمند آن است که هر چیزى را در جاى خود مى نهد. (گفتند پس جاهل را تعریف کن فرمود) با معرفى خردمند، جاهل را نیز شناساندم.

حکمت236 : به خدا سوگند ! این دنیاى شما که به انواع حرام آلوده است ، در دیدة من از استخوان خوکى که در دست بیمارى جذامى باشد، پست تر است!.

حکمت237 : گروهى خدا را به امید بخشش پرستش کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگذارى پرستیندند و این پرستش آزادگان است.

حکمت238 : زن و زندگى همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره اى جز بودن با او نیست.

حکمت239 : هر کس تن به سستى دهد ، حقوق را پایمال کند ، و هر کس سخن چین را پیروى کند دوستى را به نابودى کشاند.

حکمت240 : سنگ غضبى در بناى خانه، مایه ویران شدن آن است.

حکمت241 : روزى که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد، سخت تر از روزى است که ستمکار بر او ستم روا مى داشت.

حکمت242 : از خدا بترس هر چند اندک ؛ و میان خود و خدا پرده اى قرار ده هر چند نازک!.

حکمت243 : هر گاه پاسخ ها همانند و زیاد شد ، پاسخ درست پنهان گردد.

حکمت244 : خدا را در هر نعمتى حقّى است، هر کس آن را بپردازد ، فزونى یابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهى کند، در خطر نابودى قرار گیرد.

حکمت245 : هنگامى که توانایى فزونى یابد، شهوت کاستى گیرد.

حکمت246 : از فرار نعمت ها بپرهیزید ، زیرا هر گریخته اى باز نمى گردد.

حکمت247 : بخشش بیش از خویشاوندى محبت مى آورد.

حکمت248 : چون کسى به تو گمان نیک برد ، خوشبینى او را تصدیق کن.

حکمت249 : بهترین کارها آن است که با ناخشنودى در انجام آن بکوشی.

حکمت250 : خدا را از سست شدن اراده هاى قوى ، گشوده شدن گره هاى دشوار ، و درهم شکسته شدن تصمیم ها ، شناختم.
طبقه بندی: احادیث گرانبهای امام علی (ع)، 
ارسال توسط ایمان حافظی
آرشیو مطالب
نظرسنجی اساتیدبرق
لطفا استاد مورد علاقه خودتان را انتخاب کنید...؟

صفحات وبلاگ
پیوند های روزانه

امکانات جانبی
ابتدا نیت کنید سپس با ذکر سه صلوات کلیک کنید

از این بازی اعتیادآور آنلاین لذت ببرید
بازی آنلاین فرودگاه

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار